• 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
   
 • 〈NEEDLES〉×〈TW〉feat. Aoi Yamada
  Photography:Rintaro Ishige
  Styling:Tsugumi Watari(TW)
  Hair & Make:TORI
  Special thanks:oi_chan, Rieko Teramoto
   
STORE INFO